GDPR

Denne hjemmeside bruger cookies.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og for at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Ejeroplysninger
Navn: Marskhotellet ved EJ Group ApS, CVR DK-39812134
Adresse: Torvet 7, DK – 6280 Højer
Telefon: +45 50406010
E-mail: info@marskhotellet.dk

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Formål med cookies på vores website:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.
 • Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, vi tror er mest relevante

Analytiske Cookies
Vores website bruger også analytiske cookies, der placeres af blandt andet Google Analytics, til blandt andet at analysere trafikken på hjemmesiden.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Brug af personoplysninger
Marskhotellet har et mål om at yde et højt sikkerhedsniveau for vores gæster, kunder og medarbejdere. Dette gør sig også gældende, når det kommer til håndtering af personoplysninger. Nedenstående vil give et indblik i, hvordan Marskhotellet håndterer personoplysninger.

Marskhotellet udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du, ved bestilling af én eller flere serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Marskhotellet, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Marskhotellet.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger som f.eks. navn, telefonnummer og e-mail. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Hvordan indsamler vi personoplysninger
Marskhotellet indsamler personoplysninger:

 • Når du vælger at købe/bestille en af Marskhotellets serviceydelser
 • Fra personer der handler på dine vegne
 • I forbindelse med brug af Marskhotellet digitale ydelser
 • Fra sociale medier og offentlige registre
 • Via TV-overvågning
 • Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.
 • TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster.

Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted i medarbejderområder, i køkken og ved vareindlevering.

Hvilke informationer indsamler Marskhotellet:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Købshistorik
 • Feedback på onlinebaserede konkurrencer
 • Feedback på sociale medier
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Marskhotellet personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Marskhotellet mulighed for tilpasse serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Marskhotellet det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Marskhotellet i visse tilfælde få suppleret vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en bookingansvarlig eller en samarbejdspartner.

Hvis det er tilfældet, er det pålagt tredjeparten at informere dig om Marskhotellets vilkår og betingelser samt nuværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Hvad er formålet med indsamlingen?
Marskhotellet indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der afgør hvilke personoplysninger Marskhotellet indsamler.

Marskhotellets formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af serviceydelser
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Marskhotellets behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Marskhotellet ved EJ Group ApS, CVR DK-39812134
Adresse: Torvet 7, DK – 6280 Højer
Telefon: +45 50406010
E-mail: info@marskhotellet.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Marskhotellet, skal du rette henvendelse på info@marskhotellet.dkk eller telefon +45 74722129. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
Marskhotellet beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om sikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Marskhotellet har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Marskhotellet kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab benytter Marskhotellet sig af en hostingaftale ved en ekstern IT-leverandør.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Marskhotellet underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Marskhotellet sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Marskhotellet benytter sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Marskhotellet har indgået databehandleraftaler med alle berørte leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Marskhotellet kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Dine rettigheder
Vores politik er i overensstemmelse med den nye Persondataforordning, der er gældende fra den 25. maj 2019. Dette betyder blandt andet at:

 • Du har ret til at få oplyst, berettiget eller slettet de personoplysninger, der henføres til dig
 • Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling
 • Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke
 • Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Hvor en klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Marskhotellet hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Sidst revideret: 1. Oktober 2022